Redovisningsbyrå Malmö

Redovisning, bokslut och deklaration •

Årsredovisning

Oavsett vilken företagsform ni bedriver måste ett bokslut upprättas varje år. Handelsbolag och aktiebolag behöver även en årsredovisning. Vid vår Redovisningsbyrå Malmö utför vi alla olika typer av bokslut som finns för de olika företagsformerna; däribland årliga redovisningar. Det är viktigt att dessa utförs av auktoriserad expertis eftersom det i praktiken är en fördjupning av årsboksluten och måste innehålla specifika delar. Vi har lång erfarenhet av det och hanterar även komplexa redovisningar, som krävs för vissa typer av bolag.

Årsredovisning för aktiebolag utförd av redovisningsexperter

Som redovisningskonsult i Malmö har vi i många år erbjudit hjälp med årsredovisning för aktiebolag. Redovisningen är en offentlig handling och ska när den är klar skickas in till Bolagsverket för bedömning. Den ska alltid innehålla en förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkning samt noter. Dessutom ska oberoende revisorer granska bolagets årsredovisning och det sammanställs i en revisionsberättelse, som sedan bifogas till allt material. Förvaltningsberättelsen beskriver verksamhetsåret och fokuserar på företagets utveckling och viktiga händelser under året. Noterna upplyser aktieägarna om hur bolagets tillgångar värderas och hur de är sammanställda i det aktuella bokslutet.

Vi upprättar en korrekt årsredovisning i Malmö

Väljer ni att anlita en redovisningskonsult från Redovisningsbyrå Malmö erbjuder vi komplett hjälp med den årliga redovisningen och tar hjälp av vårt erfarna nätverk av extern kompetens vid behov. Det omfattar:

 • Erfarna jurister med specifika branscherfarenheter
 • Revisorer som kan upprätta revisionsberättelser
 • Företagsrådgivning för dem som vill ombilda eller expandera

Vi hjälper er med årsredovisning till ett bra pris

Om ni inte endast vill ha hjälp med er årsredovisning i Malmö kan vi överta hela den löpande bokföringen och all administration i företaget. Det gäller allt från lönehantering till leverantörsbetalningar. Vi samarbetar nära med våra kunder och ni ska alltid vara trygga i att vi finns tillgängliga, inte bara för arbetet med det administrativa utan även som bollplank och rådgivare i olika sammanhang. Söker ni någon som kan hjälpa er med årsredovisning eller bokföring i Malmö är ni varmt välkomna att kontakta oss för att få en offert!

 • VÄLKOMMEN TILL OSS

  Vi är en redovisningsbyrå i Malmö som tar hand om löpande redovisning och administration i ditt företag.

  Adress:
  Fosievägen 17
  214 31 Malmö

  Telefon:
  040-59 88 72

  E-post:
  kontakt@redovisningsbyramalmo.com

  Orgnr:
  556516-9199

OM OSS

Vi är en redovisningsbyrå i Malmö som tar hand om löpande redovisning och administration i ditt företag.

Redovisningsbyramalmo.nu kommer hantera din förfrågan för statistikändamål. Redovisning 2000 AB kommer hantera dina kontaktuppgifter för att besvara offertförfrågan.

KONTAKT

Fosievägen 17
214 31 Malmö

040-59 88 72

kontakt@redovisningsbyramalmo.com

Orgnr:
556516-9199